Mondex Home Club

PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU MONDEX HOME CLUB

Věrnostní program MONDEX HOME CLUB (dále jen MONDEX HOME CLUB) je určen zákazníkům internetového obchodu MONDEX a vztahuje se na všechny produkty v nabídce obchodu, s výjimkou nákladů na doručení. Program odměňuje zákazníky, kteří se zaregistrovali na webových stránkách obchodu a provedli nákup prostřednictvím svého účtu v internetovém obchodě MONDEX.

§1
Definice

 1. Pořadatelem MONDEX HOME CLUB je společnost Unihome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě. 
 2. Účastník programu - zákazník internetového obchodu MONDEX s registrovaným zákaznickým účtem a zákazník kamenných prodejen MONDEX.
 3. Účast v Programu je dobrovolná.
 4. Registrace Zákaznického účtu v internetovém obchodě MONDEX je rovnocenná vstupu do programu a nevyžaduje samostatný souhlas ani další údaje.
 5. Pokud si nepřejete účastnit se programu, využijte prosím možnosti rychlého nákupu bez registrace. Účastníky programu mohou být pouze plnoleté fyzické osoby (spotřebitelé), které svou účast v programu řádně zaregistrují prostřednictvím webových stránek mondex.pl.
 6. Společnost Unihome si vyhrazuje právo provádět změny v Pravidlech a zároveň o tom informovat Účastníky prostřednictvím webových stránek mondex.pl a v elektronické korespondenci nebo prostřednictvím SMS, pokud Účastník uvedl svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
 7. Účastník má právo odstoupit z Programu z důvodu změny Pravidel do 14 dnů ode dne oznámení změny.

§2
Podmínky pro přistoupení

 1. Osoba, která se chce zapojit do Programu, sbírat body MONDEX HOME CLUB (dále jen "body") za své nákupy v internetovém obchodě mondex.pl a vyměnit nasbírané body za časově omezenou slevu, by se měla podle dalších ustanovení zaregistrovat do Programu prostřednictvím webových stránek mondex.pl.
 2. Účastník může udělit souhlas se zasíláním informací o pořádaných propagačních akcích. Udělením souhlasu se zasíláním marketingových informací dává účastník souhlas se zasíláním obchodních informací, včetně informací o akcích, na které se vztahuje Program, a to elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu, prostřednictvím zprávy na uvedené číslo mobilního telefonu, prostřednictvím internetových aplikací na adresu uvedenou v aplikaci.
 3. Účastník by měl informovat Organizátora o změnách údajů uvedených v přihlášce prostřednictvím webových stránek mondex.pl nebo telefonicky na adrese BOK do 10 pracovních dnů od vzniku změny. Veškeré případné důsledky neoznámení nese účastník.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo zablokovat účet a zneplatnit body registrované s fiktivními údaji nebo s jinými údaji, než jsou údaje Účastníka.

§3
Kumulace bodů

 1. Body MONDEX HOME CLUB (dále jen "body") jsou virtuální body, které účastník shromažďuje na svém účtu výměnou za provedení určité činnosti v internetovém obchodě mondex.pl. Na jejich základě je Účastníkovi přidělena úroveň v Programu: černá, stříbrná nebo zlatá.
 2. Body lze použít pouze jako základ pro záznam bodů: 
  1. První vstup do programu;
  2. zadání objednávky v internetovém obchodě,
  3. v závislosti na hrubé hodnotě košíku;
  4. zadání první, druhé a třetí objednávky v internetovém obchodě od vstupu do Programu;
  5. Napsání recenze na dříve zakoupený produkt;
  6. Uskutečnění objednávky vybraného produktu měsíce;
  7. Postup do vyšší úrovně Programu.
 3. Aby mohl účastník ušetřit body, měl by v internetovém obchodě mondex.pl provést určitou akci. Body se do počítačového systému ukládají automaticky:
  1. Jakmile se účastník zapojí do programu;
  2. po zpracování objednávky;
  3. po schválení recenze;
  4. po povýšení do vyšší úrovně programu.
 4. Počet bodů připsaných za provedení aktivity je uveden v Podmínkách.
 5. Případné reklamace týkající se nasbíraných bodů lze vyřídit pouze po předložení dokladu o nákupu do 14 dnů od data nákupu.
 6. Pokud v důsledku poruchy systému není možné nasbírané body v daném okamžiku uložit, BOK připíše body na účet účastníka na základě dokladu o nákupu, a to na základě oznámení účastníka do 30 dnů od data transakce a předložení dokladu o nákupu. Body se automaticky objeví na účtu Účastníka do 10 pracovních dnů od data žádosti.
 7. V případě, že budou zavedeny nové možnosti sbírání bodů, bude Organizátor Účastníky informovat prostřednictvím webových stránek nebo v přímé korespondenci.

§4
Výměna bodů

 1. Body se vyměňují za časově omezený přístup ke speciálním nabídkám, slevám a akcím, které nabízí internetový obchod mondex.pl.
 2. Body není možné vyměnit za hotovost.
 3. V internetovém obchodě není možné platit body.
 4. Výměna bodů probíhá automaticky:
  1. Ihned poté, co nový účastník nasbírá počet bodů potřebný k postupu na černou úroveň;
  2. ihned poté, co účastník na černé úrovni nasbírá počet bodů potřebný pro postup na stříbrnou úroveň;
  3. ihned poté, co účastník na stříbrné úrovni nasbírá počet bodů potřebný k postupu do zlaté úrovně;
  4. šest měsíců po povýšení do černé úrovně nebo obnovení černé úrovně, pokud účastník černé úrovně nasbíral počet bodů potřebný pro setrvání v černé úrovni;
  5. 6 měsíců po povýšení do stříbrné úrovně nebo obnovení stříbrné úrovně, pokud účastník stříbrné úrovně nasbíral počet bodů potřebný k udržení stříbrné úrovně;
  6. 6 měsíců po povýšení do zlaté úrovně nebo po obnovení zlaté úrovně, pokud účastník na zlaté úrovni nasbíral počet bodů potřebný k udržení zlaté úrovně;
  7. Počet bodů potřebných pro postup nebo setrvání na určité úrovni programu je stanoven v Podmínkách.
 5. Počet bodů zaznamenaných za provedení činnosti:
  1. Za první vstup do programu obdrží účastník 10 bodů najednou;
  2. Za zadání objednávky v internetovém obchodě obdrží účastník jednorázovou platbu v závislosti na hrubé hodnotě košíku:
   1. Hrubá hodnota až 149,99 GBP: 50 bodů;
   2. Hrubá hodnota od 150,00 PLN do 249,99 PLN: 100 bodů;
   3. Hrubá hodnota od 150,00 PLN do 499,99 PLN: 150 bodů;
   4. Hrubá hodnota od 500,00 PLN do 999,99 PLN: 5 bodů: 250 bodů;
   5. Hrubá hodnota nad 1000,00 PLN: 500 bodů;
  3. Za zadání další objednávky v internetovém obchodě od okamžiku vstupu do programu obdrží účastník jednorázovou platbu v závislosti na pořadí objednávky:
   1. Pro první objednávku: 150 bodů;
   2. Za druhou objednávku: 100 bodů;
   3. Za třetí objednávku: 50 bodů;
   4. Za napsání recenze na dříve zakoupený produkt získá účastník jednou 25 bodů;
   5. Za objednávku každé položky vybraného produktu měsíce získá účastník jednou 25 bodů;
   6. Za postup do vyšší úrovně Programu obdrží Účastník jednou 25 bodů.
 6. Počet bodů potřebných pro okamžitý postup do úrovně programu a potřebných pro obnovení úrovně programu po 6 měsících platnosti úrovně:
  1. Černá: 100 bodů;
  2. Stříbrná: 400 bodů;
  3. Zlatá: 750 bodů.

§7
Vrácení zboží a stížnosti

 1. Pořadatel v odůvodněných případech umožňuje vrácení zboží zakoupeného v internetovém obchodě, za jehož nákup účastník obdržel body. Za účelem vrácení zboží by měl Účastník dodržet postup pro vrácení zboží stanovený v Pravidlech a provozním řádu obchodu.
 2. Vrácení zboží se rovná ztrátě bodů, které Účastník získal za jeho nákup. Body budou Účastníkovi odečteny z jeho účtu do 30 dnů.

§8
Nezískané body

 1. Body se považují za neoprávněně získané, pokud byly získány na základě uvedení nepravdivých údajů v žádosti nebo byly jakýmkoli způsobem zfalšovány. Jakmile se o tom BOK dozví, účet bude až do objasnění zablokován.
 2. Za neoprávněně získané body se považují body získané za úplatu od jiného účastníka nebo pokud základem záznamu byla nákupní transakce, kterou neprovedl účastník, na jehož účtu jsou body, nebo pokud byly body získány jiným způsobem v rozporu s ustanoveními Podmínek.
 3. ustanovení Pravidel.
 4. Organizátor má právo vyloučit z Programu Účastníka, který získal Body způsobem odporujícím Pravidlům a Podmínkám, a zrušit platnost účtů a na nich nasbíraných bodů.

§9
Činnosti v oblasti služeb zákazníkům

 1. Veškeré informace týkající se fungování programu mohou účastníci získat telefonicky nebo korespondenčně od BOK. Pracovníci BOK vyřizují záležitosti týkající se blokace účtu, dotazy a stížnosti týkající se všech operací prováděných uživateli.
 2. V zájmu ochrany údajů Účastníků Programu má BOK v případě telefonické žádosti nebo žádosti o uplatnění blokace účtu ze strany Účastníka právo klást otázky za účelem zjištění totožnosti Účastníka s ohledem na údaje, které Účastník poskytl v souvislosti se vstupem do Programu a jeho využíváním. Pokud Účastník odmítne odpovědět, není BOK povinen doručit žádost osobě, která o to požádala.
 3. Považuje-li pracovník BOK u telefonicky podané žádosti za nutné dále zjišťovat totožnost, může požádat o písemné potvrzení žádosti.
 4. Účastník může písemně zmocnit jinou osobu, aby ho při jednání s BOK zastupovala. BOK si může v případě pochybností vyžádat buď osobní kontakt s účastníkem, nebo notářsky ověřenou plnou moc.

§10
Nabídka pro účastníky programu

 1. Účastník programu na úrovni Black, po dobu platnosti úrovně:
  1. můžete využít stálou slevu 4 % na všechny nezlevněné produkty v internetovém obchodě mondex.pl;
  2. Účastník programu na stříbrné úrovni po dobu platnosti úrovně:
   1. můžete využít pevnou slevu 8 % na všechny nezlevněné produkty v internetovém obchodě mondex.co.uk;
   2. má přístup k vyhrazeným prodejům;
   3. má přístup k vyhrazenému obsahu v internetovém obchodě mondex.pl.
 2. Účastník programu na zlaté úrovni po dobu platnosti této úrovně:
  1. můžete využít pevnou slevu 8 % na všechny nezlevněné produkty v internetovém obchodě mondex.co.uk;
  2. má přístup k vyhrazeným prodejům;
  3. má přístup k vyhrazenému obsahu v internetovém obchodě mondex.pl.
  4. nehradí náklady na doručení bez ohledu na hrubou hodnotu podané objednávky.
 3. Platnost bodů a úrovní:
 4. Body zůstávají v platnosti po celou dobu účasti v programu.
 5. Účast v každé úrovni programu zůstává v platnosti po dobu 6 měsíců a lze ji obnovit.
 6. Účast na úrovni programu nelze obnovit, pokud:
  1. Po šesti měsících od povýšení do černé úrovně nebo obnovení černé úrovně účastník na černé úrovni neshromáždil počet bodů potřebný k tomu, aby zůstal na černé úrovni. Účastník pak ztrácí úroveň Black a je považován za nového účastníka.
  2. Účastník na stříbrné úrovni neshromáždil po 6 měsících od povýšení na stříbrnou úroveň karty nebo od obnovení stříbrné úrovně počet bodů potřebný pro setrvání na stříbrné úrovni. Účastník pak ztrácí stříbrnou úroveň a je zařazen do černé úrovně. Účastník pak nemá nárok na žádné body pro postup na novou úroveň.
  3. Po uplynutí 6 měsíců od povýšení na zlatou úroveň nebo obnovení zlaté úrovně účastník na zlaté úrovni neshromáždil počet bodů potřebný k tomu, aby zůstal na zlaté úrovni.
 7. Člen pak ztratí zlatou úroveň a bude mu přidělena karta stříbrné úrovně. Účastník v této situaci nemá nárok na body za postup na novou úroveň.
 8. V případě ztráty úrovně si Účastník ponechává všechny nasbírané body.

§9
Změny a zrušení programu

 1. Změny těchto obchodních podmínek se provádějí zveřejněním změněného znění obchodních podmínek na internetových stránkách mondex.pl a uvedením data, od kterého jsou změněné obchodní podmínky účinné. Bez ohledu na výše uvedené,
 2. budou účastníci o změnách Podmínek informováni prostřednictvím e-mailové korespondence zaslané na jimi uvedenou e-mailovou adresu nebo prostřednictvím textové zprávy na telefonní číslo, které účastník uvedl.
 3. Účastníci, kteří se změnami nesouhlasí, mohou do 14 dnů ode dne, kdy byli informováni o nabytí účinnosti Pravidel, oznámit BOK své odstoupení z Programu, přičemž v takovém případě budou všechny nasbírané body smazány a stávající Úroveň pozbude platnosti.
 4. Organizátor může dle svého uvážení rozhodnout o ukončení Programu.
 5. Oznámení o ukončení Programu oznámí Organizátor na internetových stránkách mondex.co.uk nejméně 60 dní předem. Oznámení bude
 6. obsahovat podrobné podmínky ukončení a datum ukončení.
 7. konečného data vypršení platnosti bodů a úrovní.
 8. Po ukončení Programu nelze body sčítat ani vyměňovat.

§10
Osobní údaje

 1. Organizátor zpracovává osobní údaje Účastníka poskytnuté Účastníkem při registraci účtu za účelem identifikace osoby jako Účastníka programu.
 2. Účastník Programu souhlasí s tím, aby Organizátor shromažďoval, systematizoval a zpracovával pro účely Programu jeho osobní údaje poskytnuté Organizátorovi jako pořadateli Programu.
 3. Účastník může kdykoli nahlásit pořadateli.
  1. E-mailem na adresu: iodo@mondex.pl
  2. poštou na následující adresu: Z o.o., ul. Rydygiera 11a/226, 01-793 Varšava. vymazání svých osobních údajů poskytnutých pořadateli během registrace účtu z databáze. Po obdržení oznámení Organizátor neprodleně odstraní údaje ze systému. Spolu s vymazáním údajů účastníka budou současně vymazány všechny body, které účastník nasbíral.
 4. Správcem osobních údajů účastníků programu je organizátor, kterého lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: iodo@mondex.pl
 5. Společnost bude zpracovávat osobní údaje pro účely související s realizací Programu po dobu účasti v Programu - souhlas s účastí ve Věrnostním programu.
 6. (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO) , a poté v rozsahu vyžadovaném právními předpisy nebo pro zajištění případných nároků a pro plnění zákonem odůvodněných účelů sledovaných správcem údajů, zejména pro přímý marketing svých výrobků nebo služeb, a to až do doby, než vznesete námitku proti zpracování (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
 7. Oprávněným zájmem je nezbytnost zpracování pro účely případného reklamačního řízení.
 8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro výše uvedené účely.
 9. Osobní údaje mohou být poskytnuty spolupracujícím subjektům na základě pověřovacích smluv v rozsahu nezbytném pro výše uvedené účely
 10. Každá osoba má v rozsahu stanoveném zákonem právo na přístup ke svým údajům a právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo kdykoli odvolat udělený souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 11. V případě pochybností souvisejících se zpracováním osobních údajů může kterákoli osoba požádat společnost o informace. Bez ohledu na výše uvedené má každý právo podat stížnost u dozorového úřadu, předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Načítání...